Anna Składanowska – absolwentka psychologii (2010) i pedagogiki zdrowia (2009) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studia podyplomowe w zakresie psychologii transportu ukończyła w 2012 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Jako psycholog uprawniony do przeprowadzania badań w zakresie psychologii transportu jest wpisana do ewidencji psychologów prowadzonej przez marszałka województwa śląskiego pod numerem S-299.

Ukończyła także kurs przygotowujący do uzyskania zaświadczenia uprawniającego do badania osób starających się o pozwolenie na posiadanie broni, organizowany przez Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce, z siedzibą w Krakowie. Jest wpisana do rejestru psychologów upoważnionych do badań psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń, prowadzonego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach pod numerem 5/2021.

Specjalizuje się w wykonywaniu badań w zakresie psychologii pracy. Doświadczenie zawodowe zdobywała w pracowniach psychologicznych, gdzie wykonywała badania kierowców oraz osób zatrudnionych na stanowiskach, które wymagają pełnej sprawności psychofizycznej. Prowadziła również grupy samopomocowe dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne oraz ich rodzin. Pracowała także jako nauczyciel akademicki oraz psycholog szkolny. Ma doświadczenie w prowadzeniu zajęć oraz warsztatów dla młodzieży i dorosłych. Od 11 lat pracuje z osobami z niepełnosprawnościami udzielając im wsparcia psychologicznego. Swoją pracę wykonuje z pasją, do każdej osoby podchodząc życzliwie i indywidualnie.