Anna Składanowska – absolwentka psychologii (2010) i pedagogiki zdrowia (2009) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studia podyplomowe w zakresie psychologii transportu ukończyła w 2012 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Jako psycholog uprawniony do przeprowadzania badań w zakresie psychologii transportu jest wpisana do ewidencji psychologów prowadzonej przez marszałka województwa śląskiego pod numerem S-299. Specjalizuje się w wykonywaniu badań w zakresie psychologii pracy. Doświadczenie zawodowe zdobywała w pracowniach psychologicznych, gdzie wykonywała badania kierowców oraz osób zatrudnionych na stanowiskach, które wymagają pełnej sprawności psychofizycznej. Prowadziła również grupy samopomocowe dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne oraz ich rodzin. Pracowała także jako nauczyciel akademicki oraz psycholog szkolny. Ma doświadczenie w prowadzeniu zajęć oraz warsztatów dla młodzieży i dorosłych. Swoją pracę wykonuje z pasją, do każdej osoby podchodząc życzliwie i indywidualnie. Prywatnie miłośniczka kotów, dobrego kina i literatury skandynawskiej.

 

Współpraca:

Piotr Załęcki - absolwent psychologii (2007) na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W 2013 r. ukończył Kurs przygotowujący do uzyskania licencji uprawniającej do badania osób starających się o pozwolenie na posiadanie broni organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Krakowie. Po pozytywnie zdanym egzaminie w grudniu 2013 r. uzyskał wpis na listę psychologów uprawnionych do wydawania orzeczeń osobom ubiegającym się lub posiadającym pozwolenie na broń Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Jako psycholog posiada różnorodne doświadczenie zawodowe, które zdobywał pracując w ośrodkach zajmujących się szeroko rozumianą interwencją i pomocą psychologiczną oraz diagnozą psychologiczną. Ponadto ukończył szkolenie trenerskie i prowadzi szkolenia z zakresu umiejętności miękkich oraz umiejętności wychowawczych. Jest również wpisany na listę biegłych sądowych psychologów Sądu Okręgowego w Katowicach. Od stycznia 2014 r. prowadzi własną firmę. Zarówno w pracy terapeutycznej, trenerskiej jak i diagnostycznej stawia na uważne słuchanie i podążanie za klientem oraz ciekawość w poznawaniu jego zewnętrznego i wewnętrznego świata. Prywatnie swój wolny czas niemal w całości poświęca rodzinie. Nie lubi się spieszyć.