Oferta

Badania psychotechniczne

W ramach badań psychotechnicznych wykonywane są testy psychologiczne i oceniana jest sprawność psychoruchowa za pomocą aparatury do badań psychologicznych.
Wśród stosowanych testów psychologicznych znajdują się testy koncentracji i przerzutności uwagi, testy osobowościowe czy oceniające sposób radzenia sobie ze stresem, a także testy sprawdzające myślenie logiczne. 
W części aparaturowej oceniamy koordynację wzrokowo-ruchową i czas reakcji.
Czas i zakres badania zależą od celu badania oraz od tempa pracy osoby badanej.Badania na broń, kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, etc.


W ramach badań osób starających się o wydanie pozwolenia na posiadanie broni czy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej stosowane są przede wszystkim testy psychologiczne diagnozujące osobowość, styl radzenia sobie ze stresem oraz myślenie logiczne. Przeprowadzany jest także szczegółowy wywiad.

  

Jak należy się przygotować do badania?

W dniu badania należy przyjść wypoczętym, wyspanym, zdrowym i co najmniej od 48 godzin nie spożywać alkoholu ani innego środka działającego podobnie do alkoholu. Należy zabrać ze sobą prawo jazdy (dotyczy kierowców), a w przypadku jego braku dowód osobisty, okulary (jeśli są potrzebne), dane do faktury (jeśli będzie potrzebna).

W przypadku obcokrajowców, którym nie został nadany numer PESEL konieczne jest okazanie także paszportu.


Kierowcy, którzy:

  • utracili prawo jazdy z powodu kierowania w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu lub w stanie nietrzeźwości,
  • są sprawcą wypadku, w wyniku którego została ranna lub zabita inna osoba,
  • przekroczyli 24 pkt karne za naruszenia przepisów ruchu drogowego

na badanie zgłaszają się z decyzją o wydaniu skierowania na badanie psychologiczne wydaną przez Wydział Komunikacji Urzędu Miasta czy Starostwa Powiatowego. 

Wszystkie pozostałe badania mogą być wykonane bez skierowania.

Pomoc psychologiczna

Udzielamy wsparcia psychologicznego dla osób doświadczających kryzysów.

 

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu ustalenia dogodnego terminu badań czy indywidualnej konsultacji z psychologiem. Psycholog jest dostępny dla Państwa 5 dni w tygodniu, zarówno w godzinach rannych, jak i popołudniowych.