Oferta

Badania psychotechniczne

Kto podlega badaniom psychologicznym?

 - kierowcy zawodowi oraz osoby kierujące pojazdami w celach służbowych,
 - kandydaci na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy,
 - instruktorzy i egzaminatorzy nauki jazdy,
 - kierowcy pojazdów uprzywilejowanych,
 - osoby ubiegające się o pozwolenie do kierowania tramwajem oraz kierujący tramwajem,
 - kierowcy skierowani na badanie na wniosek lekarza,
 - kierowcy skierowani na badanie z urzędu (po przekroczeniu limitu 24 punktów karnych, po zatrzymaniu w  stanie nietrzeźwości, jeśli kierowca był sprawcą wypadku drogowego, w którym pojawili się zabici lub ranni),
 - osoby ubiegające się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego ze względu na
  istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami,
 - osoby pracujące w zawodach, w których wymagana jest szczególna sprawność psychofizyczna.

 

Jakie stosujemy metody?

1. Testy do badania cech osobowości.
2. Testy do badania sprawności intelektualnej.
3. Aparaty do badania sprawności psychofizycznej.

 

Jak należy się przygotować do badania?

W dniu badania należy przyjść wypoczętym, wyspanym, zdrowym i co najmniej od 48 godzin nie spożywać alkoholu ani innego środka działającego podobnie do alkoholu. Należy zabrać ze sobą prawo jazdy, a w przypadku jego braku dowód osobisty, skierowanie na badanie (jeżeli jest wymagane), szkła korekcyjne (jeśli są potrzebne), dane do faktury (jeśli będzie potrzebna).
W przypadku obcokrajowców, którym nie został nadany numer PESEL konieczne jest okazanie także paszportu.

 

Doradztwo

Oferujemy porady psychologiczne, pedagogiczne (wychowawcze), a także doradztwo zawodowe.

Profesjonalne doradztwo zawodowe:
W cenie usługi otrzymują Państwo:
- diagnozę preferencji zawodowych oraz cech osobowości przeprowadzoną przez psychologa i pedagoga,
- konsultację z doświadczonym psychologiem,
- pisemny wynik konsultacji wraz ze wskazaniem możliwych zawodów i dróg kształcenia.

 

Aby uzyskać informację na temat dostępnych terminów spotkania z psychologiem lub pedagogiem prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.