Oferta

Badania psychotechniczne

Kto podlega badaniom psychologicznym?

 - kierowcy zawodowi oraz osoby kierujące pojazdami w celach służbowych,
 - kandydaci na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy,
 - instruktorzy i egzaminatorzy nauki jazdy,
 - kierowcy pojazdów uprzywilejowanych,
 - osoby ubiegające się o pozwolenie do kierowania tramwajem oraz kierujący tramwajem,
 - kierowcy skierowani na badanie na wniosek lekarza,
 - kierowcy skierowani na badanie na wniosek Policji (po przekroczeniu limitu 24 punktów karnych, po zatrzymaniu w 
  stanie nietrzeźwości, jeśli kierowca był sprawcą wypadku drogowego, w którym pojawili się zabici lub ranni),
 - osoby ubiegające się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego ze względu na
  istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami,
 - osoby pracujące w zawodach, w których wymagana jest szczególna sprawność psychofizyczna.

Jakie stosujemy metody?

1. Testy do badania cech osobowości.
2. Testy do badania sprawności intelektualnej.
3. Aparaty do badania sprawności psychofizycznej.

Jak należy się przygotować do badania?

W dniu badania należy przyjść wypoczętym, wyspanym, zdrowym i co najmniej od 48 godzin nie spożywać alkoholu ani innego środka działającego podobnie do alkoholu. Należy zabrać ze sobą dowód tożsamości, skierowanie na badanie, szkła korekcyjne (jeśli są potrzebne), dane do rachunku (jeśli będą potrzebne).

Badania na broń

Oferujemy Państwu następujące kategorie badań:

1. badanie osób starających się lub posiadających pozwolenie na posiadanie broni

Badanie psychologiczne obejmuje w szczególności:
- określenie poziomu rozwoju intelektualnego;
- opis cech osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach;
- określenie poziomu dojrzałości społecznej.

2. badanie osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologia o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Badanie psychologiczne obejmuje:
-
określenie poziomu intelektualnego;
-
opis cech osobowości;
-
określenie poziomu dojrzałości społecznej.

3. badanie osób rozprowadzających oraz przechowujących w ramach działalności gospodarczej materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego

Badanie psychologiczne osób obejmuje:
-
określenie poziomu rozwoju umysłowego;
-
dojrzałości społecznej i emocjonalnej;
-
opis cech osobowości.

4. badanie inspektorów transportu drogowego

Badania psychologiczne obejmują w szczególności:
-
określenie poziomu rozwoju intelektualnego;
-
opis cech osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych;
-
określenie poziomu dojrzałości społecznej.

5. badanie kandydatów do objęcia urzędu sędziego i prokuratora

Badania psychologiczne kandydata obejmują określenie i opis cech osobowości, z uwzględnieniem:
-
zdolności do podejmowania decyzji;
-
zdolności do samodzielnego oceniania sytuacji;
-
odporności na trudne sytuacje.

6. badanie kuratorów sądowych

Badania psychologiczne kandydata obejmują określenie i opis cech osobowości, z uwzględnieniem:
- z
dolności do podejmowania decyzji;
-
zdolności do samodzielnego oceniania sytuacji;
-
odporności na trudne sytuacje.

7. badanie detektywów

Badanie przeprowadzane przez psychologa obejmuje w szczególności ocenę:
-
sprawności intelektualnej;
-
osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach;
-
poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej.

8. badanie strażników gminnych/miejskich.

Badanie przeprowadzane przez psychologa obejmuje badanie:
-
sprawności intelektualnej;
-
osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach;
-
poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej.

Doradztwo

Oferujemy porady psychologiczne, pedagogiczne (wychowawcze), a także doradztwo zawodowe.

Profesjonalne doradztwo zawodowe:
W cenie usługi otrzymują Państwo:
- diagnozę preferencji zawodowych oraz cech osobowości przeprowadzoną przez psychologa i pedagoga,
- konsultację z doświadczonym psychologiem,
- pisemny wynik konsultacji wraz ze wskazaniem możliwych zawodów i dróg kształcenia.

Aby uzyskać informację na temat dostępnych terminów spotkania z psychologiem lub pedagogiem prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.