Cennik

 

Operatorzy i osoby pracujące na wysokości 100 zł

Osoby kierujące pojazdami w ramach obowiązków służbowych 150 zł

Kierowcy 150zł

 

Badanie osób ubiegających się o wydanie pozwolenia na posiadanie broni 250 zł

Badanie kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej 200 zł

Badanie strażnika miejskiego 150 zł

Badanie inspektorów transportu drogowego 200 zł

Badanie sędziów, prokuratorów 200 zł

Badanie detektywów 150 zł

Materiały wybuchowe do użytku cywilnego 160 zł

Materiały wybuchowe do użytku wojska i Policji 200 zł

Badanie pracownika zabezpieczenia technicznego 150 zł

 

Pomoc psychologiczna 150 zł